Wachttijden

wachttijd


Op dit moment bestaan bij ons de volgende wachttijden:

    Aanmeld-/Behandel-
wachttijd GGZ ***

Aanmeldwachttijd
Coaching ****
 
Opmerking
Locatie Buchten   Karin ca. 08 weken *
ca. 2 weken  
Suzanne      ca. 12 weken * ca. 2 weken De wachttijden voor online 
  Loes **   ca. 14 weken * ca. 2 weken behandelingen kunnen sterk  
Iris ca. 12 weken * ca. 2 weken

afwijken van de reguliere. 
Locatie Urmond   Karin ca. 08 weken * ca. 2 weken  Informeer via ons
Suzanne ca. 12 weken * ca. 2 weken

contactformulier

Locatie Oirsbeek      Annemiek  ca. 10 weken *
Op aanvraag

 naar actuele
online wachttijden 
Locatie Elsloo     Chantal  ca. 04 weken *
Op aanvraag

 

 


Datum laatste actualisatie: 1 augustus 2022

* Er is geen wachttijd tussen het moment van aanmelding en start behandeling. Met andere woorden: er is geen behandelwachttijd, slechts een wachttijd voor intake. 
** Loes heeft een contract met CZ voor zorg in de GB-GGZ; voor andere verzekeraars werkt zij zonder contracten. 
(Zie verder "Kosten en vergoeding")
*** Dit betreft zorg, waarbij er een verwijzing is afgegeven door een (huis)arts en waar sprake is van psychische
problematiek, waarvoor u recht heeft op zorg die wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.
**** Dit betreft hulpvragen rondom het bevorderen van de eigen (psychische)gezondheid en persoonlijke (en werkgerelateerde) ontwikkeling. Zie verder: In2Mind coaching


Er is geen verschil in wachttijd per zorgverzekeraar.

Wij zoeken met u als client naar mogelijkheden om de behandeling intern of extern (regionale samenwerking) zo snel mogelijk te kunnen starten.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).