Annemiek Lipsch

annemiek lipsch 2

Na het afronden van de Hbo-opleiding SPH (nu Social Work) wilde ik graag verder studeren aan de universiteit. Ik heb gekozen voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, richting Orthopedagogiek, Gezin en Gedrag. In 2008 ben ik gestart met de postdoctorale opleiding tot Gezondheids-zorgpsycholoog BIG, die ik in 2011 heb afgerond.

Inmiddels werk ik ruim 15 jaar als behandelaar en heb ik mij ontwikkeld tot een doelgerichte aanpakker met een oplossingsgerichte kijk op de situatie. Samenwerken met de cliënt is voor mij een vanzelfsprekendheid, waarbij ik altijd afstem op ieders mogelijkheden en focus op het beoogde doel of perspectief.

 

 

In de loop der jaren heb ik binnen verschillende werkvelden ervaring opgedaan. Aanvankelijk binnen de kind- en jeugdafdelingen van Mondriaan en Adelante, later ook bij PsyQ-volwassenenzorg en Gastenhof. Steeds ben ik actief op zoek gegaan naar verbinding met collega-instellingen, onder andere door als vaste deelnemer deel te nemen aan het overleg in diverse sociale wijkteams t.b.v. de transitie Jeugdzorg naar Gemeenten.
Naast het doen van psychodiagnostisch onderzoek, heb ik met name individuele behandelingen geboden en gewerkt volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte benadering.

Begin 2015 heb ik de overstap gemaakt naar de eigen praktijk, waar ik aanvankelijk zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen heb behandeld. Sinds 2019 werk ik uitsluitend nog met volwassenen.

Inmiddels heb ik de basis- en vervolg-opleiding EMDR met goed gevolg afgerond en in 2020 zal ik starten met de opleiding EMDR Practitioner. In 2019 heb ik de opleiding ACT (Acceptance and Commitment Therapie) afgerond, wat gezien wordt als de derde generatie gedragstherapie. 

Mijn persoonlijke samenvatting: ✔oplossingsgericht, ✔praktische aanpak, ✔eigen kracht stimuleren, ✔kritische kijk, ✔leren door te ervaren ✔blik op de toekomst ✔samen de schouders eronder.