Kosten en vergoeding

 

Verzekerde zorg

Per 1 januari 2022 wordt het Zorgprestatiemodel ingevoerd (https://www.zorgprestatiemodel.nl). Dit bekostigingsmodel gaat de prestaties voor basis-ggz, DBC’s en ZZP’s vervangen. Het Zorgprestatiemodel wordt een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is.

De kern van het zorgprestatiemodel is een vergoeding per consultConsulten kunnen apart worden gedeclareerd, maar maken wel onderdeel uit van een zorgtraject. De consulten van een behandeling worden daarom gekoppeld aan één zorgtrajectnummer. Het tarief van consulten verschilt afhankelijk van: duur (minuten), type (diagnostiek of behandeling), beroep (wie levert de zorg) en setting (waar wordt de zorg geleverd). Er zijn aparte tarieven voor onder meer groepsconsulten en onderlinge dienstverlening. Er komt een model voor zorgvraagtypering om afspraken te maken over gepast gebruik van zorg. Met dit doel worden ook diverse veldafspraken ontwikkeld, bijvoorbeeld over beroepen in de ggz en over verantwoording en controle. (Bron: https://www.kibg.nl/de-basis-ggz#kort-middel-intensief-en-chronisch).

De Basis GGZ blijft, in elk geval in 2022 en 2023, herkenbaar in het zorgprestatiemodel. Hoe het ‘label basis ggz’ precies geoperationaliseerd wordt, zowel inhoudelijk als administratief, is nog niet duidelijk.

Een behandeling in de Basis GGZ is kortdurend en duidelijk afgebakend. Bij cliënten in de Basis GGZ zijn de hulpvraag en de wens belangrijk. Het behouden van de ‘eigen regie’ tijdens het behandeltraject speelt een belangrijke rol. Kenmerkend van generalistische GGZ is dat niet de klachten leidend zijn, maar de oplossingen ervan. Dit wordt ook wel 'positieve gezondheid' genoemd.  Wat heeft de cliënt nodig om de eigen klachten zelf op te lossen? Dat is de centrale vraag. Het werken aan vaardigheden is de manier om hieraan te werken. (Bron: https://www.kibg.nl/de-basis-ggz#kort-middel-intensief-en-chronisch).

In 2023 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico (voor cliënten vanaf 18 jaar). Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2022 is het verplicht eigen risico € 385 per persoon in totaal (het vrijwillig eigen risico kan hoger zijn, deze keuze maakt u zelf bij het afsluiten van uw verzekering). Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Voorziet uw verzekering niet in vergoeding (door bijvoorbeeld de aard van de problematiek) dan geldt voor  de consulten het consulttarief (*). De nota’s van deze consulten ontvangt u op uw thuisadres en dient U zelf binnen 14 dagen aan ons te voldoen. 

In de regel geldt dat ieder consult bestaat uit 45 minuten of 60 minuten behandelingstijd. Deze tijd staat op de factuur naar de verzekeraar duidelijk benoemd. Het tarief voor rapportages is hierbij vanaf 01-01-2022 inclusief. Vanaf 2022 gaan de behandelaren in deze praktijk, vanwege nieuwe regelgeving, niet meer declareren op het eind van een behandeltraject maar per consult. Op de factuur die u van de zorgverzekeraar ontvangt ziet u precies welke behandelconsulten u heeft gehad en met welke behandelaar/functie. De vermelde setting heeft betrekking op de indeling die de zorgverzekeraar maakt betreffende de soort zorg die u ontvangen heb. Ook ontvangt u de factuur eerder dan voorheen, omdat wij maandelijks factureren aan de zorgverzekeraar. De consulten die uw behandelaar factureert, gaan uit van de geplande consulttijd. Duurt een consult een keer iets langer of korter, dan ziet u op de rekening toch de geplande tijd staan. Wijkt de tijd erg af dan ziet u op de factuur een aangepaste tijd. Consulten zijn bij onze praktijk persoonlijke contacten, telefonische contacten, e-mailcontacten en chatcontacten. Heb u meerdere keren per dag contact gehad via e-mail of chatfunctie dan worden deze korte contactmomenten bij elkaar opgeteld en ziet u die als één consult op de factuur. In verband met de inrichting van het nieuwe systeem kunnen we nog niet direct maandelijks factureren en zullen de facturen pas later in 2022 verzonden worden.

Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals adreswijziging, verandering van zorgverzekeraar of soort polis dan dient u dit aan ons door te geven. De zorgverzekeraar vergoedt namelijk alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als blijkt dat u wijzigingen niet aan mij hebt doorgegeven zijn wij genoodzaakt de nota’s op u zelf te verhalen tegen het NZA tarief (zie addendum).


 Niet verzekerde zorg

Voorziet uw verzekering niet in vergoeding kan dat komen door bijvoorbeeld de aard van de problematiek of omdat u hiervoor zelf kiest (zie ook onze coachingsmogelijkheden). In dit geval geldt voor de consulten binnen de psychologenpraktijk het zgn. NZA tarief. De nota’s van deze consulten ontvangt u op uw thuisadres en dient U zelf binnen 14 dagen aan ons te voldoen. Voor eventuele coaching wordt een particulier of zakelijk tarief met u of uw werkgever overeengekomen.

Wie betaalt de rekening?

Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar / gemeente dan wordt de rekening buiten u om geregeld. Binnen Psychologenpraktijk de Mijnstreek hebben mevr. Bosma, mevr. Tummers., mevr. Maas en mevr. Lipsch met de meeste (grote) zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten. Met Caresq, ONVZ, ASR hebben wij echter niet allemaal een contract gesloten. Kijk in de individuele praktijkinformatie van uw behandelaar of vraag het bij ons na.

Mevr. Rajh heeft een contract met CZ; echter niet met andere zorgverzekeraars (u betaalt de rekening zelf en heeft afhankelijk van uw verzekering, buiten uw eigen risico, evt. aanvullende eigen kosten). Eventuele vragen op dit vlak vernemen wij graag.
Zie ook verder: Prakijkinformatie (van mw. Rajh).

Let op! Mevr. Drs. S. Tummers heeft met ingang van 2020 géén contract meer met de Gemeentes van Zuid Limburg. Dit houdt in dat de kosten voor behandeling van kinderen / jongeren onder de 18 jaar voor eigen rekening zijn en niet worden vergoed. U ontvangt na elke sessie een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen. De tarieven vindt u terug in praktijkinformatie (van mw. Tummers).

Heeft een psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar? Dan kunt in dit geval nog steeds voor behandeling bij haar terecht. Na het afronden van de behandeling ontvangt u zelf de rekening van uw behandeling en dient vervolgens zelf zorg te dragen voor het indienen van de rekening bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een restitutiebasispolis afgesloten dan worden de kosten doorgaans volledig vergoed door uw zorgverzekeraar (een check vantevoren bij uw zorgverzekeraar raden wij aan, vanaf 2022 zijn er hier ook wijzigingen in beleid mogelijk!). Heeft u een naturabasispolis dan is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van de zorgverzekeraar en uw polis. Raadpleeg hiervoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Zo zorgt u er in ieder geval voor dat u niet wordt geconfronteerd met een onverwacht hoge rekening. Ook bij twijfel, of wanneer u reeds eerder zorg heeft doorlopen adviseren wij u dit te doen.

Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals adreswijziging, verandering van zorgverzekeraar of soort polis dan dient u dit aan ons door te geven. De zorgverzekeraar vergoedt namelijk alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als blijkt dat u wijzigingen niet aan ons hebt doorgegeven zijn wij genoodzaakt de nota’s op u zelf te verhalen tegen het NZa-tarief.

NB klik op de praktijkinformatie van uw behandelaar om de exacte voorwaarden en tarieven te zien of neem contact op bij twijfel!