Waarvoor kunt u bij ons terecht

Vanuit onze expertise kunnen wij u diagnostiek en behandeling bieden op het vlak van:

• angsten, onzekerheid
• somberheid, depressieve gevoelens
• impulsiviteit, boosheid
• adhd, druk gedrag
• overspannenheid, 'burnout'
• werk- en studieproblemen
• werkloosheid
• rouwproblematiek; omgaan met verlieservaringen
• relatieproblemen
• lichamelijke klachten, ook als hiervoor nog geen oorzaak is gevonden
• dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
• problemen in het omgaan met mensen
• seksuele problemen
• opvoedingsproblemen
• traumaverwerking

Afhankelijk van de ernst en aard van de klachten besluiten wij samen met u of behandeling in de GB-GGZ de beste keuze is. In sommige gevallen is doorverwijzing naar  SGGZ instelling of praktijk nodig voor intensieve, soms langdurige behandeling.