coronavirus

Met betrekking tot de Coronacrisis volgen wij het landelijke beleid en dat van de beroepsverenigingen waarbij wij zijn aangesloten.

WAT U KUNT DOEN:
Volg de richtlijnen van het RIVM en de GGD:

- RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden ,
- GGD Zuid-Limburg: https://www.ggdzl.nl/professionals/infectieziekten/bestrijding-infectieziekten/coronavirus/

Een aantal weken hebben wij onze therapieën volledig verzorgd via beeldbellen, hetgeen bij veel cliënten zo positief ontvangen is dat zij hun behandeling op deze manier willen voortzetten, ook als er weer face to face contacten op locatie kunnen plaatsvinden. Sinds week 20 is er, in nauw overleg met de praktijklocaties/overige disciplines, op basis van duidelijke voorwaarden weer mogelijkheid mensen (beperkt) op locatie te spreken. 

Op dit moment is het dus onder bepaalde voorwaarden en in overleg met uw behandelaar mogelijk om op locatie te behandelen, naast het aanbod van videogesprekken (onze behandelingen zoals CGT, ACT, EMDR en COMET verzorgen wij sinds enkele weken ook op deze manier) en e-health modules. Iedere behandelaar zal hierin naast uw belang ook de eigen persoonlijke factoren mee laten wegen; het kan dus zijn dat niet alle collegae in hetzelfde ritme de zorg op locatie hervatten.

In beginsel zullen wij pro-actief omgaan met de face-to-face contacten en die cliënten benaderen, waarvoor het zeer moeilijk, dan wel onmogelijk is om gebruik te maken van ons online aanbod.

Indien u graag op locatie therapie wilt ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via ons contactformulier

Klik HIER voor onze richtlijn voor therapie op locatie.

Karin Bosma
Suzanne Tummers
Annemiek Lipsch
Iris Maes
Loes Rajh